Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περίοδου Μάρτιος - Μάιος 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περίοδου Μάρτιος - Μάιος 2023

Περιεχόμενο

Ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοποριακή Δράση της Περιφέρειας Αττικής «Παιδικό Πανεπιστήμιο»!

Με χαρά ανακοινώνουμε τα στοιχεία (μη προσωποποιημένα) των 200 αιτήσεων των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε καθένα από τα

Προγράμματα «Π1-Μαθητές Δημοτικού» και «Π2-Μαθητές Γυμνασίου» του «Παιδικού Πανεπιστημίου» της Περιφέρειας Αττικής κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος – Μάιος 2023, όπως και των 50 πρώτων επιλαχόντων ανά Πρόγραμμα.

Καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν συνολικά τις 1.200, θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, οι οποίοι, σε περίπτωση κωλύματος ενός ή περισσοτέρων εκ των συμμετεχόντων στη Δράση, θα κληθούν προς αναπλήρωση σύμφωνα με τη σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεών τους.

Οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων που θα συμμετάσχουν στη Δράση αλλά και των επιλαχόντων θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Καλή «Ακαδημαϊκή Περίοδο»!Πρόγραμμα Σπουδών: «Π1 – Μαθητές Δημοτικού»

--- Συμμετέχοντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
1 Σ.......... Κ.......... Ρ.......... Ν..........
2 Χ.......... Η.......... Τ.......... Ι..........
3 Ε.......... Δ.......... Δ.......... Ο..........
4 Ν.......... Π.......... Ν.......... Χ..........
5 Σ.......... Δ.......... Σ.......... Ε..........
6 Δ.......... Β.......... Π.......... Ο..........
7 Σ.......... Ε.......... Ν.......... Α..........
9 Π.......... Ε.......... Μ.......... Α..........
10 Κ.......... Ε.......... Π.......... Δ..........
12 Κ.......... Τ.......... Λ.......... Ι..........
13 Δ.......... Σ.......... Δ.......... Σ..........
16 Τ.......... Σ.......... Κ.......... Μ..........
17 Σ.......... Ι.......... Π.......... Ι..........
18 Μ.......... Δ.......... Μ.......... Χ..........
20 Μ.......... Γ.......... Χ.......... Δ..........
21 Γ.......... Ε.......... Γ.......... Δ..........
22 Τ.......... Α.......... Ξ.......... Θ..........
23 Θ.......... Δ.......... Θ.......... Β..........
24 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Π..........
26 Κ.......... Ε.......... Λ.......... Δ..........
27 Δ.......... Α.......... Ζ.......... Ά..........
28 Μ.......... Β.......... Λ.......... Ε..........
30 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Μ..........
32 Μ.......... Γ.......... Δ.......... Ν..........
31 Β.......... Ι.......... Σ.......... Θ..........
33 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Χ..........
34 Π.......... Μ.......... Π.......... Λ..........
36 Τ.......... Ε.......... Σ.......... Α..........
41 Γ.......... Ν.......... Γ.......... Δ..........
42 Μ.......... Γ.......... Μ.......... Θ..........
43 Μ.......... Γ.......... Μ.......... Ε..........
45 Β.......... Ι.......... Σ.......... Ε..........
46 Φ.......... Γ.......... Φ.......... Μ..........
47 Χ.......... Γ.......... Β.......... Α..........
49 Δ.......... Ε.......... Π.......... Η..........
50 Κ.......... Ε.......... Ζ.......... Λ..........
51 Σ.......... Ε.......... Τ.......... Π..........
52 Β.......... Ε.......... Σ.......... '..........
53 Χ.......... Δ.......... Χ.......... Π..........
54 Θ.......... Δ.......... Θ.......... Κ..........
56 Κ.......... Χ.......... Ν.......... Α..........
58 Ο.......... Α.......... Σ.......... Π..........
59 Ο.......... Ε.......... Π.......... Δ..........
61 Κ.......... Α.......... Κ.......... Ν..........
62 Κ.......... Κ.......... Λ.......... Σ..........
63 Γ.......... Ε.......... Γ.......... Μ..........
65 Κ.......... Α.......... Ζ.......... Κ..........
66 Β.......... Χ.......... Β.......... Ι..........
67 Π.......... Ε.......... Κ.......... Β..........
70 Γ.......... Ν.......... Γ.......... Φ..........
71 Ρ.......... Γ.......... Ρ.......... Ή..........
73 Ν.......... Ε.......... Θ.......... Κ..........
75 Σ.......... Ι.......... Σ.......... Ν..........
76 Μ.......... Ε.......... Σ.......... Β..........
77 Μ.......... Θ.......... Σ.......... Δ..........
79 Χ.......... Δ.......... Χ.......... Γ..........
80 Δ.......... Α.......... Β.......... Α..........
81 Φ.......... Γ.......... Φ.......... Δ..........
82 Δ.......... Γ.......... Δ.......... Α..........
84 Τ.......... Ζ.......... Γ.......... Ε..........
85 Χ.......... Δ.......... Χ.......... Γ..........
86 Λ.......... Δ.......... Σ.......... Π..........
87 Ν.......... Π.......... Β.......... Ρ..........
91 Τ.......... Κ.......... Κ.......... Δ..........
92 Μ.......... Λ.......... Μ.......... Ι..........
93 Σ.......... Μ.......... Β.......... Ν..........
94 Σ.......... Π.......... Σ.......... Α..........
96 Μ.......... Α.......... Τ.......... Γ..........
97 Δ.......... Ε.......... Π.......... Ν..........
99 Π.......... Κ.......... Κ.......... Α..........
100 Μ.......... Ε.......... Α.......... Γ..........
102 Β.......... Χ.......... Β.......... Α..........
105 Ζ.......... Α.......... Μ.......... Μ..........
106 Μ.......... Ι.......... Μ.......... Δ..........
107 Κ.......... Ν.......... Π.......... Χ..........
108 Τ.......... Γ.......... Τ.......... Ν..........
109 Σ.......... Ι.......... Σ.......... Κ..........
111 Α.......... Β.......... Σ.......... Ο..........
112 Κ.......... Σ.......... Δ.......... Κ..........
113 Μ.......... Λ.......... Μ.......... Α..........
115 Ν.......... Π.......... Β.......... Α..........
116 Τ.......... Μ.......... Χ.......... Γ..........
117 Μ.......... Β.......... Τ.......... Γ..........
121 κ.......... Λ.......... Μ.......... Α..........
123 Τ.......... Ρ.......... Ζ.......... Δ..........
125 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Φ..........
127 Π.......... Ν.......... Π.......... Σ..........
126 Σ.......... Ι.......... Σ.......... Α..........
128 Ν.......... Ε.......... Θ.......... Ε..........
130 Π.......... Ν.......... Π.......... Α..........
131 Ε.......... Δ.......... Κ.......... Π..........
133 Π.......... Γ.......... Π.......... Μ..........
134 Μ.......... Α.......... Μ.......... Α..........
135 Ζ.......... Ε.......... Τ.......... Δ..........
138 Γ.......... Κ.......... Χ.......... Ζ..........
140 Μ.......... Ε.......... Σ.......... Κ..........
141 Κ.......... Μ.......... Κ.......... Ι..........
143 Π.......... Ι.......... Δ.......... Π..........
145 Μ.......... Α.......... Κ.......... Χ..........
147 Π.......... Ε.......... Φ.......... Σ..........
148 Μ.......... Α.......... Μ.......... Χ..........
149 Κ.......... Ε.......... Λ.......... Σ..........
152 Κ.......... Κ.......... Μ.......... Μ..........
153 Μ.......... Π.......... Μ.......... Δ..........
155 Κ.......... Β.......... Κ.......... Α..........
156 Α.......... Ε.......... Τ.......... Α..........
157 Σ.......... Κ.......... Ν.......... Ε..........
158 Μ.......... Α.......... Κ.......... Π..........
159 Χ.......... Ν.......... Κ.......... Ι..........
160 Α.......... Κ.......... Μ.......... Χ..........
161 μ.......... δ.......... Σ.......... Γ..........
162 Π.......... Ε.......... Κ.......... Δ..........
163 Κ.......... Ν.......... Π.......... Β..........
165 Κ.......... Α.......... Κ.......... Μ..........
166 Μ.......... Μ.......... Μ.......... Γ..........
167 Π.......... Σ.......... Π.......... Α..........
170 Ρ.......... Γ.......... Κ.......... Γ..........
171 Τ.......... Π.......... Τ.......... Μ..........
172 Κ.......... Ε.......... Κ.......... Χ..........
174 Κ.......... Β.......... Κ.......... Κ..........
175 Γ.......... Α.......... Φ.......... Α..........
177 Τ.......... Ε.......... Σ.......... Γ..........
176 Ξ.......... Σ.......... Σ.......... Ε..........
181 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Α..........
183 Ε.......... Μ.......... Π.......... Α..........
184 Μ.......... Ε.......... Σ.......... Κ..........
186 Π.......... Σ.......... Π.......... Α..........
187 Γ.......... Κ.......... Χ.......... Ε..........
188 Μ.......... Ι.......... Μ.......... Ν..........
189 Γ.......... Α.......... C.......... C..........
190 Γ.......... Ά.......... Δ.......... Δ..........
191 Δ.......... Α.......... Α.......... Μ..........
192 Π.......... Ι.......... Κ.......... Χ..........
194 Φ.......... Μ.......... Τ.......... Π..........
195 Π.......... Κ.......... Π.......... Γ..........
197 Δ.......... Β.......... Μ.......... Ν..........
196 Χ.......... Δ.......... Χ.......... Κ..........
198 Λ.......... Σ.......... Μ.......... Δ..........
199 Σ.......... Ν.......... Σ.......... Μ..........
201 Τ.......... Η.......... Κ.......... Μ..........
202 Μ.......... Π.......... Ξ.......... Β..........
203 Α.......... Μ.......... Ε.......... Η..........
204 Π.......... Ε.......... Κ.......... Δ..........
205 Π.......... Κ.......... Ρ.......... Μ..........
210 Π.......... Κ.......... Κ.......... Π..........
212 Π.......... Δ.......... Π.......... Α..........
215 Λ.......... Μ.......... Μ.......... Σ..........
217 Α.......... Μ.......... Τ.......... Α..........
219 Π.......... Α.......... Κ.......... Σ..........
222 Γ.......... Μ.......... Γ.......... Γ..........
223 κ.......... Ν.......... Μ.......... Γ..........
224 Λ.......... Ν.......... Χ.......... Ε..........
227 Μ.......... Α.......... Δ.......... Β..........
228 Γ.......... Μ.......... Π.......... Ν..........
229 Φ.......... Μ.......... Τ.......... Α..........
230 Δ.......... Ι.......... Δ.......... Δ..........
232 Π.......... Ε.......... Κ.......... Α..........
235 Π.......... Χ.......... Α.......... Μ..........
236 Τ.......... Α.......... Κ.......... Δ..........
238 Α.......... Ν.......... Ι.......... Ο..........
239 Χ.......... Β.......... Χ.......... Κ..........
241 Μ.......... Α.......... Ζ.......... Γ..........
240 Κ.......... Ν.......... Κ.......... Σ..........
243 Δ.......... Ε.......... Σ.......... Ε..........
242 Α.......... Α.......... Σ.......... Ν..........
244 Π.......... Κ.......... Π.......... Α..........
246 Μ.......... Μ.......... Γ.......... Π..........
249 Ζ.......... Σ.......... Γ.......... Ν..........
250 Σ.......... Κ.......... Ξ.......... Α..........
252 Σ.......... Κ.......... Σ.......... Χ..........
254 Δ.......... Π.......... Δ.......... Κ..........
255 Α.......... Μ.......... Τ.......... Γ..........
257 Φ.......... Χ.......... Φ.......... Α..........
259 Τ.......... Ε.......... Π.......... Η..........
261 Γ.......... Α.......... C.......... Ε..........
262 Κ.......... Η.......... Κ.......... Ε..........
263 Δ.......... Ε.......... Δ.......... Μ..........
266 Μ.......... Μ.......... Ν.......... Κ..........
267 Ξ.......... Α.......... Κ.......... Π..........
272 Α.......... Σ.......... Τ.......... Α..........
273 Σ.......... Α.......... Π.......... Γ..........
274 Λ.......... Δ.......... Λ.......... Κ..........
275 Α.......... Ε.......... Κ.......... Β..........
276 Π.......... Ε.......... Κ.......... Ζ..........
277 Π.......... Μ.......... Μ.......... Ν..........
278 Π.......... Ι.......... Π.......... Α..........
279 Μ.......... Α.......... Ζ.......... Θ..........
280 Π.......... Γ.......... Μ.......... Α..........
281 Π.......... Μ.......... Σ.......... Α..........
282 Κ.......... Γ.......... Κ.......... Α..........
284 Σ.......... Α.......... Κ.......... Ν..........
285 Σ.......... Μ.......... Φ.......... Λ..........
286 Β.......... Μ.......... Μ.......... Κ..........
287 Χ.......... Μ.......... Θ.......... Κ..........
288 Ν.......... Ε.......... Λ.......... Ι..........
289 Κ.......... Α.......... Μ.......... Α..........
290 Ν.......... Α.......... Τ.......... Σ..........
293 Μ.......... Μ.......... Δ.......... Ι..........
294 Π.......... Γ.......... Μ.......... Ν..........
295 Μ.......... Δ.......... Μ.......... Γ..........

 

--- Οι πρώτοι 50 επιλαχόντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
296 Β.......... Β.......... Δ.......... Σ..........
297 Π.......... Μ.......... Μ.......... Θ..........
298 Ρ.......... Μ.......... Σ.......... Σ..........
300 Ν.......... Α.......... Τ.......... Ε..........
301 Ε.......... Κ.......... Ρ.......... Γ..........
302 Ι.......... Μ.......... Σ.......... Ε..........
303 Δ.......... Ε.......... Κ.......... Α..........
305 Ι.......... Α.......... Κ.......... Δ..........
306 Π.......... Χ.......... Ν.......... Ζ..........
307 Ν.......... Π.......... Ν.......... Α..........
308 Α.......... Ε.......... Π.......... Μ..........
311 Κ.......... Ε.......... Κ.......... Γ..........
312 Χ.......... Μ.......... Ε.......... Π..........
313 Π.......... Κ.......... Π.......... Α..........
314 Μ.......... Ν.......... Μ.......... Γ..........
315 Κ.......... Ε.......... Δ.......... Κ..........
316 Μ.......... Κ.......... Μ.......... Α..........
317 Π.......... Γ.......... Π.......... Π..........
318 Κ.......... Β.......... Ζ.......... Λ..........
319 Κ.......... Β.......... Λ.......... Α..........
321 Α.......... Α.......... Μ.......... Σ..........
322 Χ.......... Μ.......... Ε.......... Ο..........
323 Γ.......... Δ.......... Α.......... Ν..........
326 Τ.......... Μ.......... Π.......... Ε..........
327 Δ.......... Ε.......... Λ.......... Δ..........
328 Δ.......... Ι.......... Δ.......... Ν..........
329 Κ.......... Π.......... Κ.......... Μ..........
330 Θ.......... Χ.......... Θ.......... Κ..........
332 Α.......... Σ.......... Λ.......... Π..........
334 Γ.......... Ά.......... Α.......... Γ..........
336 Α.......... Σ.......... Λ.......... Φ..........
337 Θ.......... Α.......... Σ.......... Ε..........
338 Φ.......... Σ.......... Φ.......... Χ..........
340 Τ.......... Δ.......... Π.......... Ζ..........
341 Ξ.......... Α.......... Σ.......... Γ..........
343 Λ.......... Α.......... Τ.......... Κ..........
345 Γ.......... Ά.......... Α.......... Α..........
346 Θ.......... Α.......... Σ.......... Θ..........
349 Ν.......... Μ.......... Σ.......... Ε..........
352 Κ.......... Σ.......... Π.......... Π..........
353 Π.......... Ε.......... Ν.......... Ε..........
354 Κ.......... Ε.......... K.......... Γ..........
355 Ε.......... Β.......... Ε.......... Ε..........
357 Κ.......... Γ.......... Κ.......... Θ..........
358 Τ.......... Μ.......... Μ.......... Α..........
362 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Π..........
363 Ε.......... Ε.......... Κ.......... Ε..........
365 Α.......... Τ.......... Τ.......... Α..........
369 Ν.......... Ε.......... Κ.......... Δ..........
370 Α.......... Ε.......... Κ.......... Θ..........

 Πρόγραμμα Σπουδών: «Π2 – Μαθητές Γυμνασίου»

--- Συμμετέχοντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
8 Μ.......... Γ.......... Μ.......... Σ..........
11 Β.......... Ι.......... Σ.......... Α..........
15 Σ.......... Ε.......... Τ.......... Λ..........
19 Κ.......... Ν.......... Κ.......... Σ..........
25 Μ.......... Λ.......... Μ.......... Ε..........
29 Σ.......... Ε.......... Ν.......... Δ..........
35 Π.......... Σ.......... Μ.......... Μ..........
37 Δ.......... Α.......... Φ.......... Α..........
38 Σ.......... Η.......... Σ.......... Ζ..........
39 Σ.......... Ι.......... Σ.......... Π..........
40 Γ.......... Ι.......... Γ.......... Ε..........
44 Κ.......... Ε.......... Λ.......... Α..........
48 Τ.......... Χ.......... Τ.......... Α..........
55 Τ.......... Κ.......... Τ.......... Α..........
57 Κ.......... Π.......... Φ.......... Μ..........
60 Σ.......... Σ.......... Σ.......... Ε..........
64 Π.......... Μ.......... Σ.......... Ζ..........
68 Χ.......... Ν.......... Χ.......... Α..........
69 Π.......... Ε.......... Μ.......... Χ..........
72 Κ.......... Ε.......... Λ.......... Μ..........
74 Γ.......... Θ.......... Σ.......... Π..........
78 Π.......... Ό.......... Σ.......... Ρ..........
83 Χ.......... Θ.......... Χ.......... Α..........
88 Τ.......... Π.......... Π.......... Χ..........
89 Γ.......... Κ.......... Χ.......... Ν..........
90 Γ.......... Κ.......... Κ.......... Β..........
98 Σ.......... Ι.......... Σ.......... Π..........
101 Γ.......... Κ.......... Ν.......... Ε..........
103 Μ.......... Ι.......... Μ.......... Κ..........
104 Β.......... Ε.......... Β.......... Α..........
110 Τ.......... Φ.......... Γ.......... Μ..........
114 Α.......... Ε.......... Μ.......... Α..........
118 Ψ.......... Δ.......... Ρ.......... Ε..........
119 Λ.......... Γ.......... Σ.......... Ζ..........
120 Α.......... Μ.......... Π.......... Α..........
122 Κ.......... Π.......... Κ.......... Μ..........
124 Χ.......... Γ.......... Β.......... Ε..........
129 Γ.......... Θ.......... Σ.......... Ε..........
132 Τ.......... Μ.......... Α.......... Τ..........
136 Μ.......... Ε.......... Κ.......... Ε..........
137 Μ.......... Π.......... Μ.......... Ι..........
139 Δ.......... Β.......... Δ.......... Β..........
146 Μ.......... Ζ.......... Π.......... Μ..........
150 Τ.......... Β.......... Τ.......... Π..........
154 Π.......... Κ.......... Π.......... Α..........
164 Τ.......... Η.......... Κ.......... Β..........
168 Μ.......... Ο.......... Κ.......... Α..........
169 Π.......... Γ.......... Π.......... Ι..........
173 Κ.......... Μ.......... Τ.......... Ε..........
179 Χ.......... Μ.......... Μ.......... Μ..........
180 Κ.......... Ε.......... Λ.......... Α..........
182 Σ.......... Π.......... Ρ.......... Φ..........
185 Ζ.......... Ε.......... Π.......... Α..........
193 Π.......... Φ.......... Β.......... Δ..........
200 Ρ.......... Σ.......... Π.......... Α..........
206 Τ.......... Φ.......... Γ.......... Α..........
207 Μ.......... Α.......... Μ.......... Ε..........
209 Δ.......... Ε.......... Κ.......... Σ..........
208 Α.......... Α.......... Π.......... Χ..........
211 Δ.......... Β.......... Μ.......... Ν..........
213 Κ.......... Ν.......... Π.......... Ε..........
214 Β.......... Κ.......... Κ.......... Γ..........
216 Β.......... Α.......... M.......... Α..........
218 Π.......... Α.......... Κ.......... Τ..........
220 Μ.......... Μ.......... Ν.......... Ν..........
221 Μ.......... Δ.......... Σ.......... Μ..........
225 Ε.......... Α.......... Φ.......... Ν..........
226 Τ.......... Κ.......... Σ.......... Χ..........
231 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Γ..........
233 Κ.......... Χ.......... Ο.......... Χ..........
234 Κ.......... Β.......... Λ.......... Γ..........
237 Φ.......... Σ.......... Φ.......... Σ..........
245 Κ.......... Σ.......... Α.......... Ε..........
247 Χ.......... Μ.......... Σ.......... Ν..........
248 Κ.......... Μ.......... Κ.......... Σ..........
251 Κ.......... Π.......... Κ.......... Ό..........
253 Ο.......... Ε.......... Π.......... Χ..........
256 Π.......... Μ.......... Σ.......... Κ..........
258 Β.......... Α.......... M.......... Μ..........
260 Δ.......... Ε.......... Λ.......... Σ..........
264 Σ.......... Ν.......... Σ.......... Ε..........
265 Ψ.......... Μ.......... Ν.......... Γ..........
268 Τ.......... Ε.......... Ν.......... Ε..........
269 Π.......... Δ.......... Π.......... Ν..........
270 Β.......... Κ.......... Κ.......... Α..........
271 Κ.......... Β.......... Λ.......... Ε..........
283 Δ.......... Ε.......... Κ.......... Σ..........
291 Τ.......... Κ.......... Σ.......... Μ..........
292 Κ.......... Α.......... Κ.......... Β..........
299 Μ.......... Ι.......... Κ.......... Χ..........
304 K.......... Β.......... Ζ.......... Μ..........
309 Μ.......... Α.......... Π.......... Κ..........
310 Λ.......... Α.......... Κ.......... Μ..........
320 Τ.......... Κ.......... Σ.......... Δ..........
324 Χ.......... Κ.......... Χ.......... Α..........
325 Τ.......... Δ.......... Π.......... Κ..........
331 Θ.......... Α.......... Σ.......... Ε..........
333 Μ.......... Ε.......... Μ.......... Σ..........
335 Λ.......... Ν.......... Λ.......... Δ..........
339 Γ.......... Α.......... Γ.......... Χ..........
342 Π.......... Β.......... Λ.......... Δ..........
344 Κ.......... Ε.......... Κ.......... Ε..........
347 Α.......... Μ.......... Β.......... Ε..........
350 Τ.......... Χ.......... Γ.......... Ν..........
351 Τ.......... Μ.......... Τ.......... Ε..........
356 Τ.......... Α.......... Ρ.......... Γ..........
359 Ν.......... Ν.......... Α.......... Μ..........
360 Μ.......... Σ.......... Μ.......... Α..........
364 Σ.......... Ε.......... Γ.......... Κ..........
367 Μ.......... Α.......... Μ.......... Μ..........
366 Μ.......... Γ.......... Μ.......... Μ..........
368 Ε.......... Ε.......... Κ.......... Κ..........
372 Χ.......... Π.......... Κ.......... Μ..........
373 Τ.......... Δ.......... Τ.......... Μ..........
375 Ξ.......... Ο.......... Μ.......... Ε..........
377 Λ.......... Κ.......... Α.......... Α..........
379 Α.......... Ε.......... Π.......... Χ..........
381 Δ.......... Μ.......... Β.......... Β..........
385 Γ.......... Β.......... Γ.......... Α..........
386 K.......... K.......... Μ.......... Κ..........
388 Α.......... Α.......... Κ.......... Σ..........
389 Χ.......... Π.......... Χ.......... Β..........
390 Μ.......... Μ.......... Μ.......... Χ..........
391 Κ.......... Ζ.......... Μ.......... Α..........
392 Δ.......... Μ.......... Β.......... Α..........
401 Ι.......... Α.......... Λ.......... Α..........
402 Ρ.......... Α.......... Ε.......... Β..........
404 Χ.......... Μ.......... Χ.......... Γ..........
406 Π.......... Α.......... Κ.......... Μ..........
408 Β.......... Ε.......... Λ.......... Γ..........
412 Π.......... Ε.......... Σ.......... Μ..........
414 Μ.......... Μ.......... Μ.......... Σ..........
421 Α.......... Δ.......... Α.......... Α..........
425 Κ.......... Α.......... Κ.......... Ι..........
426 Α.......... Π.......... Ζ.......... Σ..........
427 Σ.......... Χ.......... Κ.......... Σ..........
428 Σ.......... Α.......... Γ.......... Ι..........
432 Σ.......... Δ.......... Φ.......... Γ..........
433 Κ.......... Α.......... Κ.......... Ι..........
434 Α.......... Δ.......... Α.......... Σ..........
435 Χ.......... Π.......... Α.......... Α..........
437 Θ.......... Α.......... Α.......... Ε..........
440 Σ.......... Γ.......... Κ.......... Μ..........
442 Τ.......... Α.......... Τ.......... Ε..........
443 Π.......... Ε.......... Κ.......... Ι..........
444 Κ.......... Ι.......... Κ.......... Δ..........
445 Κ.......... Ι.......... Κ.......... Γ..........
449 Τ.......... Α.......... Τ.......... Ε..........
455 Θ.......... Α.......... Θ.......... Χ..........
457 Τ.......... Χ.......... Μ.......... Ε..........
458 Σ.......... Π.......... Α.......... Κ..........
460 Ζ.......... Μ.......... Τ.......... Ε..........
464 Φ.......... Ε.......... Γ.......... Λ..........
470 Ρ.......... Α.......... Α.......... Ε..........
474 Α.......... Σ.......... Σ.......... Δ..........
477 Π.......... Θ.......... Λ.......... Α..........
478 Α.......... Σ.......... Σ.......... Σ..........
481 Κ.......... Σ.......... Β.......... Α..........
483 Ρ.......... Α.......... Α.......... Ε..........
486 Κ.......... Σ.......... Β.......... Ε..........
487 Π.......... Ε.......... Ρ.......... Σ..........
490 Τ.......... Β.......... Π.......... Κ..........
491 Μ.......... Λ.......... Β.......... Β..........
492 Σ.......... Ε.......... Π.......... Α..........
494 Α.......... Α.......... Κ.......... Δ..........
498 Α.......... Α.......... Μ.......... Λ..........
499 Π.......... Σ.......... Μ.......... Σ..........
500 Κ.......... Χ.......... Κ.......... Ν..........
502 Α.......... Α.......... Κ.......... Κ..........
504 Β.......... Θ.......... Β.......... Α..........
506 Π.......... Φ.......... Κ.......... Γ..........
516 Μ.......... Α.......... Α.......... Χ..........
521 Μ.......... Μ.......... Π.......... Β..........
525 Χ.......... Σ.......... Γ.......... Π..........
527 Κ.......... Ε.......... Τ.......... Ν..........
531 Ρ.......... Μ.......... Π.......... Ν..........
533 Π.......... Ε.......... Μ.......... Β..........
537 Σ.......... Π.......... Τ.......... Χ..........
538 Μ.......... Μ.......... Γ.......... Ι..........
539 Κ.......... Α.......... Κ.......... Σ..........
540 Π.......... Π.......... Ζ.......... Ε..........
545 Π.......... Α.......... Α.......... Ρ..........
552 Κ.......... Ν.......... Κ.......... Α..........
555 Κ.......... Ε.......... Δ.......... Α..........
557 Μ.......... Ε.......... Π.......... Α..........
560 Σ.......... Γ.......... Π.......... Δ..........
561 Γ.......... Χ.......... Γ.......... Α..........
574 Μ.......... Ζ.......... Μ.......... Μ..........
578 Α.......... Κ.......... Λ.......... Α..........
583 Λ.......... Ή.......... Σ.......... Ί..........
585 Χ.......... Α.......... Β.......... Ν..........
587 Κ.......... Σ.......... Ν.......... Α..........
588 Σ.......... Α.......... Λ.......... Κ..........
592 Γ.......... Α.......... Ζ.......... Μ..........
595 Τ.......... Ε.......... Τ.......... Τ..........
596 Γ.......... Π.......... Γ.......... Κ..........
602 Κ.......... Σ.......... Κ.......... Λ..........
609 Φ.......... Ο.......... Χ.......... Α..........
610 Τ.......... Α.......... Μ.......... Χ..........
612 Β.......... Ρ.......... Π.......... Τ..........

 

--- Οι πρώτοι 50 επιλαχόντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
613 Π.......... Ν.......... Π.......... Μ..........
617 Χ.......... Α.......... Χ.......... Α..........
620 Χ.......... Α.......... Ε.......... Α..........
622 Σ.......... Μ.......... Ν.......... Ι..........
625 Χ.......... Ε.......... Γ.......... Κ..........
630 Ο.......... Φ.......... Κ.......... Α..........
632 Χ.......... Ξ.......... Χ.......... Α..........
635 Μ.......... Μ.......... Ξ.......... Κ..........
636 Π.......... Ε.......... Μ.......... Ε..........
641 δ.......... Μ.......... Α.......... Μ..........
644 Κ.......... Γ.......... Κ.......... Σ..........
647 Π.......... Χ.......... Π.......... Α..........
648 Κ.......... Χ.......... Κ.......... Σ..........
650 Π.......... Α.......... Ψ.......... Ι..........
655 Φ.......... Γ.......... Φ.......... Ι..........
656 Σ.......... Δ.......... Σ.......... Σ..........
658 X.......... G.......... X.......... K..........
660 Κ.......... Λ.......... Κ.......... Α..........
663 Ρ.......... Μ.......... Γ.......... Α..........
664 Μ.......... Χ.......... Κ.......... Ε..........
665 Κ.......... Κ.......... Χ.......... Α..........
668 Π.......... Α.......... Α.......... Κ..........
669 Μ.......... Ν.......... Μ.......... Γ..........
670 Μ.......... Ν.......... Μ.......... Μ..........
671 Μ.......... Δ.......... Γ.......... Θ..........
677 P.......... F.......... P.......... N..........
678 Τ.......... Ο.......... Β.......... Α..........
681 Σ.......... Γ.......... Σ.......... Α..........
684 Μ.......... Π.......... Α.......... Σ..........
688 Μ.......... Α.......... Γ.......... Δ..........
689 Μ.......... Α.......... Γ.......... Ι..........
693 Κ.......... Α.......... Δ.......... Δ..........
695 Κ.......... Μ.......... Κ.......... Σ..........
696 Κ.......... Ι.......... Κ.......... Φ..........
699 Κ.......... Δ.......... Μ.......... Μ..........
700 Κ.......... Α.......... Κ.......... Ε..........
702 Σ.......... Γ.......... Σ.......... Χ..........
709 Κ.......... Μ.......... Α.......... Μ..........
711 Γ.......... Ε.......... Γ.......... Ι..........
712 κ.......... α.......... κ.......... κ..........
715 Π.......... Ε.......... Α.......... Π..........
716 Α.......... Ρ.......... Ρ.......... Δ..........
717 Ρ.......... Α.......... Ρ.......... Γ..........
724 R.......... L.......... X.......... K..........
725 Κ.......... Ε.......... Χ.......... Γ..........
730 Κ.......... Ε.......... Κ.......... Π..........
732 Φ.......... Ε.......... Μ.......... Ι..........
738 Χ.......... Δ.......... Π.......... Μ..........
743 Κ.......... Κ.......... Κ.......... Ε..........
747 Ν.......... Χ.......... Σ.......... Φ..........