Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περίοδου Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περίοδου Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020

Περιεχόμενο

Ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη ανταπόκριση στην πρωτοποριακή Δράση της Περιφέρειας Αττικής «Παιδικό Πανεπιστήμιο»!

Με χαρά ανακοινώνουμε τα στοιχεία (μη προσωποποιημένα) των 200 αιτήσεων των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε καθένα από τα προγράμματα «Π1-Μαθητές Δημοτικού» και «Π2-Μαθητές Γυμνασίου» του «Παιδικού Πανεπιστημίου» της Περιφέρειας Αττικής κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020, όπως και των 40 πρώτων επιλαχόντων ανά Πρόγραμμα.

Καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής έφτασαν τις 3.385, θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, οι οποίοι, σε περίπτωση κωλύματος ενός ή περισσοτέρων εκ των συμμετεχόντων στη Δράση, θα κληθούν προς αναπλήρωση σύμφωνα με τη σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεών τους.

Οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων που θα συμμετάσχουν στη Δράση αλλά και των επιλαχόντων θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Καλή «Ακαδημαϊκή Περίοδο»!Πρόγραμμα Σπουδών: «Π1 – Μαθητές Δημοτικού»

--- Συμμετέχοντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
1658 Κ......... Α......... Β......... Ι.........
1660 Ε......... Μ......... Μ......... Γ.........
1661 Ξ......... Α......... Κ......... Γ.........
1662 Κ......... Η......... Κ......... Π.........
1664 Μ......... Ι......... Χ......... Α.........
1665 Γ......... Ε......... Κ......... Μ.........
1666 Μ......... Ρ......... Δ......... Π.........
1667 Ι......... Π......... Μ......... Δ.........
1668 Κ......... Σ......... Π......... Κ.........
1670 Π......... Β......... Γ......... Μ.........
1671 Π......... Β......... Γ......... Θ.........
1672 Κ......... Γ......... Κ......... Π.........
1673 Ι......... Μ......... Ν......... Β.........
1674 Κ......... Γ......... Κ......... Κ.........
1675 Ξ......... Σ......... Ξ......... Γ.........
1677 Δ......... Φ......... Μ......... Λ.........
1678 Μ......... Σ......... Δ......... Ε.........
1679 Λ......... Α......... Κ......... Κ.........
1680 Δ......... Ε......... Γ......... Α.........
1681 Π......... Α......... Μ......... Λ.........
1682 Α......... Π......... Γ......... Ε.........
1683 Β......... Π......... Σ......... Γ.........
1684 Β......... Π......... Σ......... Ν.........
1685 Γ......... Μ......... Μ......... Σ.........
1686 Γ......... Μ......... Μ......... Ν.........
1687 Κ......... Β......... Κ......... Π.........
1689 Δ......... Μ......... Ζ......... Π.........
1690 Μ......... Μ......... Π......... Β.........
1691 Κ......... Χ......... Π......... Α.........
1692 Μ......... Ν......... Μ......... Ζ.........
1694 Δ......... Α......... Κ......... Χ.........
1695 Δ......... Μ......... Κ......... Π.........
1696 Γ......... Μ......... Ζ......... Μ.........
1699 Α......... Ε......... Γ......... Μ.........
1701 Δ......... Ν......... Γ......... Δ.........
1702 Π......... Β......... Γ......... Σ.........
1703 Δ......... Μ......... Κ......... Μ.........
1704 Π......... Α......... Τ......... Γ.........
1705 Κ......... Μ......... Π......... Μ.........
1707 Π......... Α......... Τ......... Μ.........
1708 Γ......... Α......... Α......... Γ.........
1709 Ζ......... Χ......... Θ......... Θ.........
1710 Γ......... Β......... Ρ......... Κ.........
1711 Ζ......... Χ......... Θ......... Δ.........
1713 Κ......... Μ......... Κ......... Ν.........
1714 Μ......... Μ......... Π......... Κ.........
1715 Μ......... Ε......... Ψ......... Ε.........
1716 Φ......... Π......... Φ......... Ι.........
1717 Κ......... Μ......... Π......... Α.........
1718 Κ......... Α......... Α......... Ν.........
1719 Α......... Α......... Τ......... Ε.........
1720 Χ......... Π......... Α......... Α.........
1721 Τ......... Γ......... Λ......... Ε.........
1722 Α......... Α......... Τ......... Γ.........
1723 Β......... Α......... Β......... Ε.........
1724 Π......... Α......... Π......... Τ.........
1725 Κ......... Π......... Κ......... Γ.........
1726 Ψ......... Α......... Ζ......... Ν.........
1727 Κ......... Π......... Κ......... Τ.........
1728 Ν......... Χ......... Χ......... Α.........
1729 Β......... Α......... Β......... Α.........
1730 Λ......... Ε......... Κ......... Α.........
1731 Κ......... Σ......... Δ......... Μ.........
1732 κ......... μ......... τ......... η.........
1733 Γ......... Μ......... Κ......... Μ.........
1734 Δ......... Α......... Μ......... Α.........
1735 Σ......... Ε......... Α......... Σ.........
1736 Γ......... Κ......... Κ......... Β.........
1737 Λ......... Ε......... Κ......... Κ.........
1738 Γ......... Κ......... Ζ......... Μ.........
1739 Δ......... Α......... Μ......... Ν.........
1740 Κ......... Β......... Κ......... Σ.........
1741 Π......... Ε......... Μ......... Θ.........
1742 Κ......... Γ......... Κ......... Μ.........
1745 Π......... Π......... Π......... Π.........
1746 Ν......... Γ......... Σ......... Κ.........
1747 Κ......... Α......... Ε......... Ι.........
1748 Ζ......... Ν......... Ζ......... Α.........
1749 Τ......... Φ......... Π......... Α.........
1750 Γ......... Ν......... Μ......... Ε.........
1751 Κ......... Ε......... Μ......... Α.........
1752 Δ......... Θ......... Δ......... Χ.........
1755 Σ......... Μ......... Μ......... Α.........
1757 Π......... Ε......... Μ......... Β.........
1758 Σ......... Β......... Ν......... Μ.........
1760 Χ......... Π......... Κ......... Μ.........
1761 Δ......... Σ......... Δ......... Σ.........
1762 Β......... Ι......... Β......... Ε.........
1764 Β......... Χ......... Φ......... Ε.........
1766 Ρ......... Ι......... Σ......... Α.........
1767 Κ......... Μ......... Κ......... Λ.........
1768 Α......... Α......... Γ......... Ο.........
1771 Σ......... Σ......... Φ......... Σ.........
1772 Π......... Β......... Π......... Μ.........
1773 Κ......... Ε......... Τ......... Δ.........
1774 Σ......... Σ......... Φ......... Κ.........
1775 Σ......... Σ......... Φ......... Κ.........
1776 Π......... Μ......... Σ......... Ζ.........
1777 Ν......... Ι......... Ν......... Χ.........
1778 Α......... Κ......... Κ......... Α.........
1780 Γ......... Λ......... Κ......... Σ.........
1781 Δ......... Κ......... Κ......... Δ.........
1783 Σ......... Ν......... Σ......... Α.........
1784 Α......... Λ......... Ν......... Α.........
1787 Κ......... Μ......... Λ......... Ι.........
1788 Θ......... Χ......... Κ......... Α.........
1791 Θ......... Χ......... Κ......... Λ.........
1794 Α......... Θ......... Δ......... Π.........
1795 Κ......... Κ......... Κ......... Δ.........
1796 Ξ......... Ο......... Μ......... Ε.........
1797 Ν......... Γ......... Κ......... Ι.........
1798 Γ......... Ζ......... Μ......... Θ.........
1799 Κ......... Π......... Φ......... Α.........
1800 Ν......... Γ......... Κ......... Π.........
1802 Μ......... Ε......... Γ......... Α.........
1803 Σ......... Χ......... Κ......... Σ.........
1804 Π......... Μ......... Σ......... Σ.........
1805 Λ......... Μ......... Δ......... Α.........
1807 Λ......... Μ......... Δ......... Γ.........
1808 Κ......... Τ......... Κ......... Γ.........
1810 Π......... Μ......... Κ......... Κ.........
1811 Σ......... Α......... Σ......... Μ.........
1812 Κ......... Β......... Γ......... Ε.........
1813 Κ......... Κ......... Κ......... Π.........
1815 Π......... Μ......... Χ......... Α.........
1816 Σ......... Ε......... Π......... Σ.........
1817 Μ......... Ε......... Μ......... Δ.........
1818 Κ......... Α......... Κ......... Ι.........
1820 Χ......... Θ......... Κ......... Γ.........
1821 Γ......... Μ......... Α......... Ρ.........
1822 Κ......... Μ......... Β......... Θ.........
1823 Χ......... Θ......... Κ......... Δ.........
1824 Α......... Ε......... Χ......... Π.........
1825 Σ......... Α......... Π......... Ε.........
1828 Χ......... Ά......... Σ......... Σ.........
1829 Β......... Χ......... Τ......... Β.........
1830 Τ......... Ι......... Τ......... Α.........
1831 Κ......... Σ......... Κ......... Μ.........
1832 Γ......... Μ......... Σ......... Μ.........
1833 Δ......... Φ......... Δ......... Μ.........
1836 Κ......... Α......... Β......... Κ.........
1837 Γ......... Χ......... Κ......... Δ.........
1838 Σ......... Α......... Τ......... Μ.........
1839 Μ......... Ζ......... Τ......... Τ.........
1840 Γ......... Κ......... Π......... Ε.........
1841 Κ......... Α......... Δ......... Γ.........
1842 Κ......... Α......... Β......... Σ.........
1843 Φ......... Γ......... Φ......... Ι.........
1844 Π......... Β......... Α......... Ν.........
1845 Μ......... Θ......... Μ......... Ζ.........
1846 Δ......... Π......... Β......... Ε.........
1848 Λ......... Κ......... Π......... Σ.........
1849 Μ......... Κ......... Τ......... Κ.........
1850 Ε......... Ι......... Μ......... Π.........
1851 Δ......... Β......... Κ......... Α.........
1852 Μ......... Ι......... Τ......... Φ.........
1853 Σ......... Π......... Σ......... Β.........
1854 Α......... Ε......... Α......... Ι.........
1855 Β......... Γ......... Β......... Α.........
1856 Φ......... Α......... Κ......... Ε.........
1857 Κ......... Ε......... Σ......... Α.........
1858 Λ......... Α......... Π......... Λ.........
1859 Σ......... Μ......... Κ......... Α.........
1861 Φ......... Α......... Κ......... Α.........
1862 Ζ......... Μ......... Σ......... Ό.........
1863 Κ......... Ν......... Κ......... Δ.........
1865 Ζ......... Μ......... Τ......... Κ.........
1866 Σ......... N......... Τ......... Θ.........
1867 Γ......... Α......... Κ......... Ν.........
1868 Σ......... Σ......... Ε......... Η.........
1870 Κ......... Κ......... Γ......... Ν.........
1872 Π......... Μ......... Η......... Γ.........
1873 Κ......... Χ......... Χ......... Κ.........
1874 Γ......... Α......... Κ......... Ε.........
1877 Π......... Σ......... Κ......... Α.........
1878 Σ......... Π......... Τ......... Ε.........
1879 Δ......... Σ......... Δ......... Σ.........
1880 Κ......... Μ......... Π......... Α.........
1881 Ν......... Μ......... Σ......... Γ.........
1882 Χ......... Δ......... Κ......... Ά.........
1883 Δ......... Σ......... Δ......... Ε.........
1884 Κ......... Ε......... Κ......... Μ.........
1885 Σ......... Ρ......... Γ......... Δ.........
1886 Τ......... Ε......... Α......... Μ.........
1887 Μ......... Β......... Β......... Ε.........
1888 Μ......... Θ......... Μ......... Α.........
1889 Τ......... Ε......... Μ......... Μ.........
1891 Α......... Α......... Β......... Γ.........
1893 Μ......... Α......... Σ......... Δ.........
1894 Γ......... Σ......... Π......... Ά.........
1895 Τ......... Ε......... Π......... Ο.........
1896 Γ......... Α......... Π......... Ν.........
1897 Μ......... Α......... Σ......... Κ.........
1899 Κ......... Χ......... Π......... Π.........
1900 Π......... Μ......... Κ......... Δ.........
1901 Γ......... Β......... Κ......... Α.........
1902 Δ......... Β......... Κ......... Ε.........
1903 Κ......... Χ......... Σ......... Ε.........
1904 Σ......... Δ......... Φ......... Γ.........
1905 Μ......... Α......... Μ......... Ν.........

 

--- Οι πρώτοι 40 επιλαχόντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
1906 Κ......... Ε......... Κ......... Μ.........
1907 Δ......... Β......... Κ......... Γ.........
1910 Π......... Ν......... Μ......... Α.........
1912 Μ......... Π......... Θ......... Π.........
1915 Α......... Α......... Π......... Σ.........
1916 Κ......... Α......... K......... Σ.........
1919 Λ......... Δ......... Δ......... Γ.........
1920 Κ......... Α......... Κ......... Β.........
1921 Σ......... Ε......... Μ......... Κ.........
1922 Α......... Σ......... Α......... Ι.........
1923 Κ......... Γ......... Κ......... Β.........
1924 Δ......... Ι......... Λ......... Α.........
1925 Β......... Α......... Χ......... Α.........
1926 K......... M......... Κ......... Ν.........
1927 Δ......... Α......... Φ......... Α.........
1928 Δ......... Ι......... Λ......... Ά.........
1930 Κ......... Ι......... Κ......... Λ.........
1932 Σ......... Μ......... Π......... Ν.........
1933 Π......... Χ......... Μ......... Α.........
1934 Α......... Π......... Π......... Α.........
1935 Λ......... Α......... Κ......... Ε.........
1936 Β......... Η......... Β......... Α.........
1938 Δ......... Ι......... Δ......... Δ.........
1939 Σ......... Μ......... Σ......... Ν.........
1941 Κ......... Ε......... Π......... Κ.........
1942 Κ......... Ν......... Κ......... Α.........
1945 Δ......... Θ......... Σ......... Ά.........
1946 Κ......... Μ......... Μ......... Ε.........
1947 Θ......... Α......... Χ......... Π.........
1949 Π......... Ε......... Γ......... Σ.........
1950 Σ......... Α......... Σ......... Μ.........
1952 Κ......... Π......... Κ......... Ι.........
1954 Π......... Χ......... Η......... Γ.........
1955 Λ......... Ν......... Λ......... Α.........
1956 Κ......... Ε......... Δ......... Α.........
1957 Τ......... Ι......... Α......... Χ.........
1958 Κ......... Μ......... Λ......... Φ.........
1959 Π......... Σ......... Α......... Ε.........
1960 Μ......... Π......... Γ......... Π.........
1961 Β......... Ι......... Β......... Π.........

 Πρόγραμμα Σπουδών: «Π2 – Μαθητές Γυμνασίου»

--- Συμμετέχοντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
1659 Κ......... Α......... Β......... Ι.........
1663 Π......... Α......... Χ......... Ά.........
1669 Σ......... Δ......... Σ......... Δ.........
1676 Π......... Ζ......... Π......... Γ.........
1688 Κ......... Α......... Η......... Κ.........
1693 Ν......... Ε......... Μ......... Ε.........
1697 Δ......... Η......... Ζ......... Κ.........
1698 Π......... Β......... Γ......... Σ.........
1700 Π......... Α......... Μ......... Ν.........
1706 Π......... Α......... Μ......... Γ.........
1712 Π......... Ε......... Δ......... Α.........
1743 Π......... Μ......... Σ......... Ι.........
1744 Σ......... Μ......... Σ......... Ν.........
1753 Μ......... Μ......... Σ......... Β.........
1754 Κ......... Σ......... Ι......... Μ.........
1756 Χ......... Π......... Κ......... Ν.........
1759 Κ......... Ε......... Π......... Μ.........
1763 Γ......... Φ......... Γ......... Β.........
1765 Ν......... Κ......... Μ......... Ν.........
1769 Χ......... Ν......... Β......... Ν.........
1770 Ν......... Κ......... Μ......... Π.........
1779 Σ......... Σ......... Φ......... Ε.........
1782 Σ......... Γ......... Κ......... Μ.........
1785 Π......... Γ......... Π......... Ε.........
1786 Α......... Ν......... Μ......... Δ.........
1789 Κ......... Ά......... Γ......... Ε.........
1790 Κ......... Π......... Φ......... Κ.........
1792 Π......... Γ......... Π......... Γ.........
1806 Λ......... Π......... Λ......... Γ.........
1809 Κ......... Β......... Γ......... Μ.........
1814 Ρ......... Ε......... Π......... Σ.........
1826 Μ......... Π......... Μ......... Ε.........
1827 Σ......... Χ......... Σ......... Ρ.........
1834 Σ......... Ζ......... Κ......... Ε.........
1835 Κ......... Σ......... Κ......... Μ.........
1847 Δ......... Β......... Κ......... Ζ.........
1860 Π......... Β......... Α......... Ε.........
1864 Σ......... Β......... Α......... Σ.........
1869 Σ......... Β......... Α......... Ν.........
1871 Σ......... N......... Τ......... Κ.........
1875 Μ......... Α......... Π......... Ι.........
1876 Κ......... Γ......... Κ......... Χ.........
1890 Π......... Χ......... Ν......... Σ.........
1892 Ο......... Ι......... Κ......... Ε.........
1898 Κ......... Α......... Π......... Σ.........
1908 Κ......... Ν......... Θ......... Χ.........
1909 Γ......... Θ......... Κ......... Α.........
1911 Ζ......... Α......... Δ......... Ν.........
1913 Τ......... Ε......... Α......... Β.........
1914 Μ......... Δ......... Ν......... Γ.........
1917 Μ......... Δ......... Ν......... Α.........
1918 Τ......... Α......... Κ......... Κ.........
1929 Μ......... Κ......... Μ......... Π.........
1931 Α......... Σ......... Α......... Σ.........
1937 Σ......... Μ......... Π......... Α.........
1940 Γ......... Ε......... Κ......... Σ.........
1943 Λ......... Α......... Κ......... Γ.........
1944 Φ......... Α......... Σ......... Ε.........
1948 Κ......... Ν......... Κ......... Μ.........
1951 Μ......... Ο......... Κ......... Α.........
1953 Κ......... Ε......... Δ......... Γ.........
1964 Τ......... Ε......... Κ......... Κ.........
1968 Μ......... Ε......... Γ......... Κ.........
1973 Κ......... Α......... Ζ......... Ζ.........
1985 Χ......... Ζ......... Ι......... Κ.........
1991 Μ......... Π......... Β......... Ε.........
1999 Α......... Φ......... Π......... Ε.........
2000 Τ......... Δ......... Τ......... Ν.........
2003 Ι......... Σ......... Κ......... Ι.........
2007 Κ......... Δ......... Κ......... Μ.........
2013 Λ......... Α......... Τ......... Α.........
2016 Μ......... Σ......... Α......... Ε.........
2019 Τ......... Ε......... Ω......... Μ.........
2023 Α......... Α......... Α......... Α.........
2026 Α......... Α......... Α......... Α.........
2028 Π......... Γ......... Δ......... Γ.........
2029 Κ......... Ε......... Κ......... Σ.........
2031 Α......... Κ......... Α......... Ε.........
2033 Κ......... Α......... Α......... Π.........
2047 Π......... Α......... Μ......... Α.........
2048 Κ......... Α......... Μ......... Α.........
2052 Σ......... Ν......... Σ......... Ε.........
2054 Β......... Γ......... Β......... Α.........
2058 Ν......... Α......... Σ......... Ν.........
2063 Π......... Α......... Π......... Ά.........
2065 Κ......... Σ......... Κ......... Α.........
2070 Κ......... Ε......... Κ......... Ν.........
2074 Γ......... Σ......... Γ......... Ι.........
2075 Δ......... Α......... Μ......... Α.........
2079 Δ......... Α......... Μ......... Κ.........
2084 Δ......... Α......... Δ......... Ι.........
2090 Ζ......... Σ......... Λ......... Ε.........
2092 Λ......... Γ......... Λ......... Α.........
2108 Α......... Π......... Α......... Ι.........
2110 Ζ......... Ε......... Σ......... Δ.........
2112 Κ......... Α......... Θ......... Μ.........
2114 Κ......... Ε......... Λ......... Ι.........
2117 Α......... Ε......... Α......... Ε.........
2130 Π......... Β......... Τ......... Μ.........
2132 Γ......... Ε......... Λ......... Π.........
2139 Μ......... Ε......... Π......... Μ.........
2141 Χ......... Γ......... Ρ......... Κ.........
2152 Δ......... Τ......... Τ......... Σ.........
2155 Κ......... Ε......... Κ......... Η.........
2156 Τ......... Μ......... Χ......... Ε.........
2160 Τ......... Π......... Α......... Ε.........
2161 Σ......... Μ......... Κ......... Ν.........
2162 Δ......... Ι......... Δ......... Π.........
2163 Α......... Κ......... Ε......... Α.........
2165 Β......... Ε......... Β......... Χ.........
2166 Π......... Α......... Δ......... Μ.........
2168 Π......... Α......... Π......... Φ.........
2170 Κ......... Ε......... Μ......... Μ.........
2172 Κ......... Σ......... Κ......... Σ.........
2175 Κ......... Ε......... Μ......... Π.........
2176 Φ......... Π......... Π......... Α.........
2178 Π......... Γ......... Χ......... Ε.........
2179 Σ......... Β......... Μ......... Φ.........
2180 Κ......... Σ......... Κ......... Α.........
2187 Ν......... Ε......... Π......... Ε.........
2189 Χ......... Μ......... Π......... Γ.........
2204 Α......... Μ......... Τ......... Μ.........
2208 Π......... Γ......... Π......... Ν.........
2213 Σ......... Σ......... Κ......... Θ.........
2216 Ζ......... Α......... Φ......... Κ.........
2225 Π......... Ε......... Π......... Ι.........
2232 Κ......... Ε......... Α......... Π.........
2236 Χ......... Ε......... Χ......... Ζ.........
2244 Π......... Π......... Π......... Μ.........
2245 Γ......... Κ......... Ν......... Ν.........
2247 Ρ......... Κ......... Τ......... Χ.........
2248 Π......... Ι......... Π......... Χ.........
2255 Τ......... Χ......... Τ......... Κ.........
2261 Π......... Κ......... Κ......... Λ.........
2262 Λ......... Ε......... Ι......... Ν.........
2268 Μ......... Α......... Μ......... Π.........
2272 Κ......... Π......... Τ......... Β.........
2273 Μ......... Σ......... Μ......... Α.........
2280 Π......... Λ......... Γ......... Γ.........
2283 Π......... Γ......... Γ......... Α.........
2289 Τ......... Χ......... Π......... Μ.........
2290 Τ......... Ε......... Ν......... Α.........
2291 Π......... Γ......... Γ......... Μ.........
2293 Μ......... Σ......... Σ......... Φ.........
2295 Τ......... Ε......... Ν......... Α.........
2299 Ψ......... Α......... Γ......... Α.........
2300 Ι......... Ε......... Δ......... Υ.........
2307 Π......... Σ......... Μ......... Α.........
2309 Α......... Ε......... Σ......... Θ.........
2314 Ν......... Α......... Ρ......... Α.........
2315 Χ......... Χ......... Α......... Ε.........
2316 Π......... Σ......... Π......... Κ.........
2317 Ψ......... Σ......... Ψ......... Μ.........
2319 Κ......... Ε......... Ν......... Β.........
2331 Χ......... Μ......... Α......... Ε.........
2333 Λ......... Σ......... Π......... Ι.........
2337 Σ......... Δ......... Σ......... Δ.........
2341 Μ......... Κ......... S......... Ε.........
2343 Μ......... Α......... Μ......... Α.........
2350 Π......... Χ......... Π......... Ε.........
2353 Σ......... Ζ......... Β......... Χ.........
2355 Τ......... Ι......... Τ......... Π.........
2360 Π......... Κ......... Ρ......... Γ.........
2362 Φ......... Μ......... Α......... Κ.........
2370 Φ......... Ε......... Κ......... Ε.........
2372 Δ......... Δ......... Δ......... Α.........
2373 Φ......... Ε......... Κ......... Σ.........
2374 Ν......... Μ......... Κ......... Δ.........
2376 Κ......... Α......... Χ......... Σ.........
2380 Κ......... Σ......... Β......... Δ.........
2381 Σ......... Β......... Γ......... Γ.........
2383 Π......... Σ......... Χ......... Γ.........
2388 Χ......... Κ......... Κ......... Γ.........
2394 Ρ......... Ε......... Σ......... Σ.........
2399 Γ......... Ε......... Π......... Β.........
2400 Π......... Γ......... Τ......... Ρ.........
2405 Κ......... Ε......... Κ......... Π.........
2407 Γ......... Α......... Γ......... Ν.........
2408 Τ......... Α......... Τ......... Π.........
2409 Γ......... Ι......... Γ......... Κ.........
2413 Γ......... Α......... Μ......... Ε.........
2415 Μ......... Α......... Κ......... Ν.........
2418 Μ......... Π......... Μ......... Ε.........
2420 Κ......... Ε......... Ρ......... Δ.........
2421 Χ......... Α......... Χ......... Σ.........
2439 Ι......... Ε......... Κ......... Γ.........
2442 Μ......... Ε......... Μ......... Ι.........
2453 Η......... Ι......... Η......... Γ.........
2454 Μ......... Μ......... Μ......... Ν.........
2458 Κ......... Τ......... Τ......... Π.........
2462 Σ......... Ε......... Κ......... Γ.........
2465 Π......... Δ......... Λ......... Α.........
2482 Ε......... Σ......... Γ......... Ά.........
2487 Χ......... Χ......... Χ......... Μ.........
2489 Σ......... Ε......... Σ......... Ά.........
2490 Τ......... Γ......... Π......... Ν.........
2497 Μ......... Α......... Μ......... Δ.........
2498 Α......... Σ......... Κ......... Θ.........
2499 Μ......... Χ......... Μ......... Δ.........
2501 Α......... Ν......... Α......... Δ.........

 

--- Οι πρώτοι 40 επιλαχόντες ---
(
κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο)

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Επώνυμο Όνομα Επώνυμο Μαθητή Όνομα Μαθητή
2502 Μ......... Μ......... K......... Φ.........
2504 Π......... Ε......... Κ......... Α.........
2517 Χ......... Μ......... Χ......... Α.........
2519 Σ......... Μ......... Γ......... Ρ.........
2522 Σ......... Ε......... Α......... Α.........
2524 Μ......... Ε......... Ε......... Ι.........
2529 Λ......... Α......... Γ......... Α.........
2530 Μ......... Α......... Π......... Θ.........
2534 Β......... Α......... Θ......... Α.........
2536 Σ......... Π......... Ζ......... Β.........
2540 Α......... Α......... Π......... Ν.........
2546 Μ......... Β......... Μ......... Κ.........
2552 Φ......... Π......... Π......... Ε.........
2559 Γ......... Α......... Γ......... Κ.........
2561 Γ......... Χ......... Γ......... Π.........
2563 Γ......... Σ......... Χ......... Β.........
2564 Κ......... Ν......... Κ......... Ε.........
2567 Κ......... Ν......... Κ......... Β.........
2587 Χ......... Β......... Π......... Α.........
2600 Μ......... Μ......... Μ......... Α.........
2605 Π......... Γ......... Π......... Α.........
2611 Τ......... Α......... Τ......... Η.........
2621 Μ......... Μ......... Μ......... Θ.........
2623 Χ......... Μ......... Π......... Μ.........
2626 Π......... Λ......... Π......... Δ.........
2641 Λ......... Ι......... Κ......... Λ.........
2643 Π......... Κ......... Π......... Ν.........
2647 Μ......... Χ......... Θ......... Μ.........
2652 Ρ......... Α......... Β......... Σ.........
2653 Κ......... Κ......... Τ......... Α.........
2655 Κ......... Ε......... Χ......... Χ.........
2656 Α......... Ε......... Τ......... Μ.........
2657 Ε......... Μ......... Κ......... Σ.........
2658 Α......... Ε......... Σ......... Ε.........
2671 Κ......... Ε......... Τ......... Κ.........
2681 Γ......... Α......... Σ......... Α.........
2683 Γ......... Α......... Σ......... Α.........
2703 Β......... Μ......... Γ......... Ε.........
2707 Σ......... Χ......... Π......... Ι.........
2711 Τ......... Γ......... Δ......... Ν.........